PEC dla najmłodszych Odbiorców ciepła – Dni otwarte

W dniach 12-23 września br. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu zaprasza na dni otwarte w ramach programu „PEC dla najmłodszych Odbiorców ciepła – Dni otwarte”

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 latki) oraz     uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych do Ciepłowni Miejskiej, produkującej ekologiczne ciepło systemowe dla miasta Świnoujście.

Podczas zwiedzania dzieci dowiedzą się jak wygląda produkcja ekologicznego ciepła systemowego – trasa wycieczki prowadzi przez cały cykl produkcyjny ciepła: od placu opałowego, poprzez halę kotłów i Centrum Dyspozycji Mocy Cieplnej, halę odżużlania i przepompownię a na kominie i instalacjach odpylania spalin skończywszy.

Każdy uczestnik dostanie upominek od PEC.
 Wszelkich informacji nt. dni otwartych udziela Katarzyna Mikulska – Warmbier tel. (91) 321 55 24.

Zasady programu - pobierz


Zapraszamy!Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Maszynista urządzeń pomocniczych

Termin składania dokumentów: 15.08.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Maszynista urządzeń pomocniczych (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. technicznych i rozwoju

Termin składania dokumentów: 15.08.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Specjalista ds. technicznych i rozwoju (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

Procentowy udział ciepła wytworzonego

Na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:

- ciepło wytworzone z odnawialnych źródeł energii - 0%
- ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%
- ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych - 0%

Harmonogram odczytu liczników

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że w dziale "Dla odbiorcy/Pliki do pobrania" znajduje się harmonogram odczytu układów pomiarowo - rozliczeniowych zużycia ciepła i nośnika ciepła na rok 2016.

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła, obowiązująca od 1 października 2015 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r., poz.3322 - pobierz (pdf).

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2015 - pobierz(pdf).