Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na czas zastępstwa na stanowisko Inspektor ds. inwestycji

Termin składania dokumentów: 09.05.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na czas zastępstwa na stanowisko – Inspektor ds. inwestycji" (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Mistrz ds ruchu sieciowego

Termin składania dokumentów: 09.05.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Mistrz ds. ruchu sieciowego (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

Przerwa technologiczna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż w związku z przebudową sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Wybrzeże Władysława IV – Plac Rybaka- Armii Krajowej – Chrobrego, mającej na celu zmniejszenie strat ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw oraz umożliwienie podłączenia nowych odbiorców, tegoroczna przerwa technologiczna w dostawie ciepła systemowego na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej do odbiorców ciepła w północno – wschodniej części miasta (zgodnie z załączoną mapką), zostanie przeprowadzona od dnia 16.05.2016 r. od godziny 00:00 do dnia 18.05.2016 r. do godziny 24:00.

Przerwa w dostawie ciepła w ww. terminie jest niezbędna do dokonania połączeń nowobudowanej sieci magistralnej do systemu ciepłowniczego. W 2015 roku Spółka rozpoczęła I etap prac, związanych z przebudową sieci kanałowej na sieć preizolowaną, w rejonie Placu Rybaka i Armii Krajowej budując 400 mb sieci ciepłowniczej. II etap inwestycji zostanie ukończony w maju 2016 roku. Łącznie za kwotę ponad dwóch milionów złotych zostanie wybudowanych 900 mb nowej sieci ciepłowniczej. Prace realizuje poznańska firma Termoekologia Sp. z o.o. z udziałem lokalnego podwykonawcy, firmy Port- Serwis Sp. z o.o.
Wykaz budynków objętych przerwą w dostawie ciepła od dnia 16.05.2016 r. od godziny 00:00 do dnia 18.05.2016 r. do godziny 24:00:

- Armii Krajowej 9,12,
- Bogusławskiego 2-4,
- Bohaterów Września 2, 5, 12, 15-16-17, 21, 24-25, 26-27, 28-29, 30, 48-51, 51a, 52a, 52-54, 69-70,71-72,75 A-D, 76-79, 80, 81-83,
- Bolesława Chrobrego 4-8, 9, 10, 14, 16-24, 19, 32-34-36, 37, 42, 44,
- Cieszkowskiego 1, 2, 6,
- Chopina 2-2A, 4-6-8, 10-12-14, 14 A-B,
- Daszyńskiego 38,
- Emilii Gierczak 1, 2,
- Grunwaldzka 97 A-D, 98/99,
- Hołdu Pruskiego 1,15,15A-B, 15C, 15D,
- Jana z Kolna 8-9, 10, 12,
- Kapitańska 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- Kasprowicza 12, 14,
- Krzywoustego 1-1B, 2,
- Marynarzy 5, 6A-6C, 7,
- Mieszka I 1A, 2, 4, 5, 7,
- Monte Cassino 1, 2, 6, 7, 9-10, 15, 20A, 21, 22 A-D, 24-25, 23, 27 A-C, 35, 38 A-D, 39-40, 41, 42, 43,
- Narutowicza 1-1A, 2-2A, 3, 10, 11-11B, 11C-11D, 12-12A,
- Nowowiejskiego 2,
- Orzeszkowej 3, 4, 5, 6,
- Paderewskiego 2-3-4-5, 5A-5B, 6, 7A, 17, 17A-B, 18 -18B, 19-20, 24,
- Piastowska 17 A-D, 21-24, 42 A-B, 55, 9-9A,
- Piłsudskiego 1, 1A-1B, 3-5, 4, 5A, 14, 15, 20, 22A, 23-25, 24, 27-29-31, 33-33A, 42 A-B,
- Plac Słowiański 3, 4, 5, 6, 8, 15,
- Powstańców Śląskich 1, 2-4,
- Reja 1-3, 2-4, 5-7, 6-6B, 8,
- Stayera 2-4-6,
- Sikorskiego 1, 2A-2C, 4 A-D,
- Sienkiewicza 2, 9,
- Słowackiego 2A, 10, 13-15, 18, 23,
- Trentowskiego 2, 4, 6,
- Uzdrowiskowa  7, 15, (Zdrojowa Hotels), 22-24-26-28-30-32-34,
- Wybrzeże Władysława IV 11, 12, działka nr 12, 25, 26-27, 32-32A, 33-33D, 34-34C,
- Wyszyńskiego 3-4, 10, 13-13C, 15,
- Żeromskiego 9, 12A, 13.

Dla pozostałych odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej przerwa technologiczna w dostawie ciepła systemowego związana z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła będzie trwała jedną dobę, tj. dnia 16.05.2016 r. od godz. 00:00 do godz. 24:00.


   
  Obszar objęty przerwą technologiczną od dnia 16.05.2016 r. od godziny 00:00 do dnia 18.05.2016 r. do godziny 24:00.  

Procentowy udział ciepła wytworzonego

Na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:

- ciepło wytworzone z odnawialnych źródeł energii - 0%
- ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%
- ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych - 0%

Harmonogram odczytu liczników

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, że w dziale "Dla odbiorcy/Pliki do pobrania" znajduje się harmonogram odczytu układów pomiarowo - rozliczeniowych zużycia ciepła i nośnika ciepła na rok 2016.

Taryfa dla ciepła

Taryfa dla ciepła, obowiązująca od 1 października 2015 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r., poz.3322 - pobierz (pdf).

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2015 - pobierz(pdf).