Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Inspektor ds. kadr i szkolenia

Termin składania dokumentów: 27.04.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Inspektor ds. kadr i szkolenia" (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu do Spółki)

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Maszynista urządzeń pomocniczych

Termin składania dokumentów: 05.05.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Maszynista urządzeń pomocniczych" (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu do Spółki)

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Magazynier

Termin składania dokumentów: 24.04.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Magazynier" (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu do Spółki).

Szczegóły rekrutacji - pobierz ogłoszenie

Przerwa technologiczna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż coroczna przerwa technologiczna w dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej nastąpi dnia 15.05.2017 r. od godziny 00:00 do godziny 24:00.
Przedmiotowa przerwa związana jest z koniecznością wykonania niezbędnych remontów źródła ciepła i sieci ciepłowniczych.

Za powstałe utrudnienia z góry przepraszamy.


Sprzedaż rusztowań

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzeda 42 elementy rusztowań warszawskich ( 4 małe, 27 średnich i 11 dużych).

Informacji na temat sprzedaży udziela:
Jerzy Zaniewski: tel. /91/ 321 55 24 albo osobiście w siedzibie PEC Sp. z o.o. przy ul. Daszyńskiego 2 w Świnoujściu w pokoju nr 7.

Sprzedaż materiałów

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu sprzeda n/w materiały:

Wykaz materiałów - do pobrania

Informacji na temat sprzedaży udziela:
Jerzy Zaniewski: tel. /91/ 321 55 24 albo osobiście w siedzibie PEC Sp. z o.o. przy ul. Daszyńskiego 2 w Świnoujściu w pokoju nr 7.