Życzenia świąteczneSpokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzą Rada Nadzorcza oraz Zarząd PEC Sp. z o.o.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Świnoujściu.

Obecnie trzy osoby odbywają staże zawodowe w działach techniczno-eksploatacyjnym, logistycznym i administracyjnym w ramach realizacji umów zawartych z PUP - projekt pn. „Kierunek praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Letnie praktyki dla przyszłych energetyków.

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu gościło na letnich praktykach zawodowych studentów z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Politechniki Wrocławskiej i Poznańskiej. Praktyki studenckie zrealizowane zostały w ramach podpisanych umów i porozumień pomiędzy Spółką a uczelniami. PEC w trakcie praktyk oferował możliwość wykonywania zadań pod okiem doświadczonych specjalistów, sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności w praktyce, poznania wybranego obszaru naszej firmy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Przyszli inżynierowie nabywają więc wiedzę, która ma podstawowe znaczenie dla niezakłóconej pracy systemów energetycznych, co jest  podstawą działalności przedsiębiorstw energetycznych.

Ciepłownia Miejska - trwają prace remontowe.

Ciepłownia Miejska jest charakterystycznym punktem na mapie Świnoujścia, ze względu na swoje położenie w centrum i od lat wpisuje się w krajobraz miasta. Podążając za architektonicznymi zmianami Świnoujścia, Spółka sukcesywnie prowadzi prace budowlano- remontowe, aby stać się nowocześniejszą, bardziej przyjazną kurortowi i jego mieszkańcom. Dotychczas wykonano  modernizację placu składowego opału  i żużla paleniskowego wraz z budową murów oporowych. Wyremontowano budynki: administracyjny, stacji uzdatniania wody, socjalno-warsztatowy. Sukcesywnie przeprowadzane były modernizacje instalacji odpylania spalin  kotłów, co miało wpływ na zmianę logo firmy na  bardziej przyjazne środowisku. Wymieniono stolarkę okienną w budynkach hal kotłów. Obecnie trwają prace remontowe elewacji hal: kotłów, nawęglania i odżużlania.


W niedalekiej przyszłości planowane jest  wykonanie nawierzchni placu składowego opału i montaż instalacji oświetlenia, remont drogi wewnętrznej oraz wymiana ogrodzenia terenu PEC.

Proekologiczna inwestycja PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

W I półroczu 2014 roku PEC Sp. z o.o. zakończył inwestycję modernizacji sześciu instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej, mającą na celu zmniejszenie emisji pyłów i gazów do atmosfery i już rozpoczął swój kolejny proekologiczny projekt. Przedsięwzięcie zakłada zmodernizowanie w latach 2014-2017 sieci ciepłowniczych na terenie miasta Świnoujścia. Modernizacja polega na wymianie kanałowej sieci ciepłowniczej na nowoczesną sieć preizolowaną. Projekt podzielony jest na etapy. Pierwszym z nich jest wykonanie modernizacji odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej, który biegnie wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, gdzie w chwili obecnej prowadzone są prace montażowo-budowlane. W roku 2014 Spółka wymieni 660 metrów sieci, a szacowany koszt zadania wyniesie ok. 2,4 miliona złotych. Kolejne lata to wymiana 2430 metrów sieci ciepłowniczych na łączny koszt ok. 7,4 miliona złotych. PEC podjął działania w zakresie uzyskania dofinansowania w/w projektu ze środków zewnętrznych. Poniesione nakłady na wymianę sieci wpłyną, przede wszystkim na niezawodność i dyspozycyjność funkcjonowania całej infrastruktury sieciowej oraz obniżenie poziomu pyłów i gazów do atmosfery, co znacząco wpłynie na lepszy klimat w kurorcie i spowoduje zmniejszenie strat przesyłu ciepła, wpływając tym samym na zwiększenie jakości obsługi Odbiorców ciepła.

800 najmłodszych odbiorców ciepła odwiedziło PEC podczas Dni otwartych w PEC w dniach od 2 do 13 czerwca 2014 roku.

Odwiedziły nas grupy z:

   -  Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat”:„Tygryski”, „Muchomorki” i „Motylki”,
   -  Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”:  „Bursztynki” i „Muszelki”,
   -  Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka”: „Kotki” i „Misie”,
   -  Przedszkola Miejskiego nr 1 „Perełki Bałtyku”: „Delfinki”, „Ekoludki”, „Misie” i „Muszelki,
   -  Przedszkola Miejskiego nr 9 „Żabki”.

oraz uczniowie:

-       Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej: zerówki oraz klasy I, II, IV, V i VI,
-       Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego: klasy I,
-       Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP:klasy I i dwóch klas III,
-       Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I: zerówki, klasy II, III, IV i V,
-       Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II: klasy III, IV i V,
-       Gimnazjum Publicznego nr 1: klasy I i II,
-       Zespołu Szkół Publicznych nr 4: dwóch klas V,
-       Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej.

            Podczas Dni otwartych zorganizowane grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami poznawały proces wytwarzania ciepła. Największym zainteresowaniem najmłodszych odbiorców ciepła cieszył się pracujący kocioł. Ciekawość wzbudzały również szafy sterownicze kotłów, taśmociąg, którego dzieci nazywały „pociągiem”, kominy oraz instalacje odpylania, dzięki którym ograniczona jest do minimum emisja gazów i pyłów do powietrza.

Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali informacji o PEC i zadawali wiele ciekawych pytań.

            Tak liczna obecność najmłodszych mieszkańców naszego miasta oraz opinie wyrażone przez tych uczestników upewniły nas, że tego typu spotkania, podczas których można przybliżyć technologie wytwarzania ciepła są oczekiwane.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do nas w przyszłości.