Karta Standardów dla Ciepła Systemowego

Celem ustanowienia jest podniesienie i utrzymanie wysokiego poziomu obsługi Klientów oraz wysokich standardów technicznych świadczonych usług.

OBSŁUGA KLIENTA
1.    Biuro Obsługi Klienta
Wydzielone miejsce i osoba do prowadzenia kompleksowej obsługi Klienta.
2.    Standardy prowadzenia rozmowy z Klientem. Możliwość kontaktu przez telefon oraz e-mail.
3.     Telefon awaryjny – Pogotowie Ciepłownicze.
Możliwość kontaktu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4.    Przerwy w dostawie ciepła - standardy informowania.
Umieszczanie informacji na stronie internetowej firmy oraz fax lub e-mail do Klienta.
5.    Obsługa reklamacji.
Możliwość złożenia reklamacji osobiście, fax-em oraz e-mailem.
6.    Wnioski o przyłączenie.
Wyznaczona osoba i miejsce do obsługi. Procedury przyjęcia i realizacji wniosku.

MARKETING I KOMUNIKACJA
1.    Serwis www.
Przyjazny i funkcjonalny serwis www tak, aby każdy klient uzyskał w sposób łatwy interesujące go informacje. Witryna internetowa zawierająca dane firmy, informacje o świadczonych usługach, dane kontaktowe.
2.    Kontakt z Klientem.
Kontakt przez telefon oraz e-mail. Powstaje uporządkowany przepływ informacji zewnętrznej i wewnętrznej niezbędny do podejmowania trafnych decyzji.

STANDARDY TECHNICZNE
1.    Normy emisji: przestrzeganie norm emisji: CO2, SO2, pyłów, NOx
2.    Przesył ciepła: obniżenie strat przesyłu ciepła poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii izolacyjnych.
3.    Racjonalizacja wykorzystania dostarczonego ciepła: automatyzacja systemów, system nadzoru.
4.    Pełna dostępność dostaw: gotowość dostaw ciepła przez 12 miesięcy w roku.