Cennik

Taryfa dla ciepła:
obowiązująca do 06 listopada 2018 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym województwa zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2018 r., poz. 4641 - pobierz (pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2018 r.  - pobierz (pdf)


obowiązująca od 07 listopada 2019 roku opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 23 października 2019 r., pod poz. 259 - pobierz (pdf)
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 października 2019 - pobierz (pdf)