Dodatkowe usługi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu wykonuje usługi konserwacji węzłów cieplnych w ramach odrębnych umów, obejmujące:
     - utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków,
     - likwidację niedogrzewań – nastawy urządzeń i regulacje automatyki,
     - czynności konserwacyjne urządzeń węzła cieplnego.

Odbiorców ciepła zainteresowanych:
    - zawarciem umów o konserwację węzła cieplnego - pobierz, cennik - pobierz
jak również organizowanymi przez PEC Sp. z o.o:
    - usługami konserwacji instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania - pobierz, cennik - pobierz
    - usługami Pogotowia Ciepłowniczego - pobierz, cennik - pobierz
    - usługami przeglądu technicznego węzła cieplnego - pobierz
prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Sprzedaży PEC Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 2.

Zapraszamy do współpracy.