Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

1. Włodzimierz Kołodziejski

    Przewodniczący

2. Karolina Romańska
    z-ca Przewodniczącego


3. Dominika Cieślik
    sekretarz

4. Grzegorz Kozak
    członek

5. Barbara Michalska
    członek