Prezes Zarządu     Grażyna Kołowiecka

     Prezes Zarządu