Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn: „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób zasilania w energię cieplną miasta Świnoujście” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Zmiana SWZ 03.12.2019r. - pobierz

Czytaj więcej...