Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i żużla paleniskowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022 (umowa ramowa).

Specyfikacja Warunków Zamówienia -  pobierz

Czytaj więcej...

Wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń, ścieków i hałasu w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...