Wymiana sterownika PLC w szafie kotłowej kotła K-5 oraz siłowników stref podmuchu powietrza pierwotnego w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Wymiana zasobnika miału węglowego kotła K-7 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Opracowanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn: „Strategiczny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska sposób zasilania w energię cieplną miasta Świnoujście” wraz z analizą techniczną, ekonomiczną i środowiskową

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Zmiana SWZ 03.12.2019r. - pobierz
Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu. - pobierz
Odpowiedź na pytania 11.12.2019r. - pobierz
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - pobierz
Odpowiedź na pytania 31.12.2019r. - pobierz
Odpowiedź na pytanie 17.01.2020r. -pobierz

Czytaj więcej...