Remont taśmociągu nawęglania w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Zakup, dostawa i montaż rozdzielnicy R3-PT taśmociągu odżużlania oraz rozdzielnicy zasilającej pompy przewałowe w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Wykonanie remontu wentylatorów na podstawie wykonanej diagnostyki w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych na sezon grzewczy 2020/2021 do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedź na pytanie 15.05.2020r. - pobierz

Czytaj więcej...