Zakup i dostawa chemikaliów, filtrów i odczynników chemicznych oraz czyszczenie membran osmozy związane z obsługą Stacji Uzdatniania Wody w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (3 zadania)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022 (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa środków czystości do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022 (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Wykonywanie pomiarów zanieczyszczeń, ścieków i hałasu w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Dostawa tuszy i tonerów do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...

Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedź na pytania 14.10.2020r. - pobierz

Czytaj więcej...

Wykonywanie analiz fizyko-chemicznych węgla energetycznego i żużla paleniskowego dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022 (umowa ramowa).

Specyfikacja Warunków Zamówienia -  pobierz
Zmiana terminu składania i otwarcia ofertpobierz
Zmiana SWZ i odpowiedź na pytania Oferentapobierz

Czytaj więcej...

Zakup paliw płynnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Zmiana SWZ i odpowiedzi na pytania Oferenta 14.10.2020r. - pobierz

Czytaj więcej...

Zakup i dostawa liczników ciepła do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2021-2022 (umowa ramowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Czytaj więcej...